KURBAN BAYRAMININ ANLAMI VE ÖNEMİ

Kurban Bayramı ,yüce Allah’ın, baÅŸta müslümanlar olmak üzere insanlık camiasına büyük bir lütfu ve rahmetidir hiç şüphesiz. Müslümanlar için büyük bir lütuf ve rahmettir, çünkü “Allah’a yaklaÅŸmak” anlamına gelen Kurban ibadeti sayesinde Allah’a kulluk ve teslimiyeti öğrenmektedirler. Hz.Adem’den itibaren sürüp gelen kurban ibadeti hem dînî hem de dünyevî fayda ve hikmetleri içeren bir ibadettir. Şöyleki : Kurban insana Allah’a tamamen teslim olmayı öğretmektedir. Önemli peygamberlerden Hz.Ä°brahim’in vahiy vasıtalarından biri olan sadık rüyada oÄŸlu Ä°smail’i kuban ettiÄŸini görünce bunu ilahî bir emir telakki edip oÄŸlunu Allah adına kurban etmeye giriÅŸmesi, oÄŸlu Ä°smail’in de bunu teslimiyetle karşılaması aslında müslümanın Allah’a bütün varlığıyla teslim olması gerektiÄŸini fiilen anlatan bir olaydır. Müşfik bir babanın oÄŸlunu kendi eliyle boÄŸazlamayı kabul edecek kadar ileri derecede bir teslimiyet örneÄŸidir bu hadise. Gencecik, hayat dolu bir yüreÄŸin henüz hayatının baharında canını Allah için feda edecek kadar yüksek bir teslimiyet sembolüdür bu kurban kıssası. Yoksa Allah, kendisi için insanın boÄŸazlanmasını hiç bir zaman kastetmemiÅŸ ve insanlara böyle bir ibadeti farz kılmamıştır. Her ne kadar Allah’ın gerçek dininden sapmak suretiyle Allah’ın hoÅŸnutluÄŸunu kazanmayı insanın kurban edilmesi gibi yanlış bir inanca baÄŸlayan zümreler çıkmışsa da bu, hakdinin deÄŸil, tamamen insanın uydrduÄŸu kuruntulardan ibaret batıl bir dinin ürünüdür. Mısır halkının Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla her yıl Nil nehrine genç bir kızı kurban olarak atmaları böyle bir batıl inancın sonucudur. Yüca Allah böyle bir batıl inancı ve uygulamayı ortadan kaldırarak ve belli niteliklere sahip küçük veya büyükbaÅŸ hayvanların kurban edilmesini emrederek Allah rızası için dotların yanı sıra fakirlere dağıtılmasını dînî bir vecibe haline getirmiÅŸtir. Bu sayede yıl boyu ağızına et girmemiÅŸ bulunan fakir insanlar protein kaynaklarından biri olan olan et yeme imkanına kavuÅŸmaktadır. Allah Taala kurban kesmeyi emretmek suretiyle fakir olan köylülerin ekonomik imkanlar elde etmesini mümkün kılmaktadır. Her yıl üç-beÅŸ tane hayvan besleyip kurban bayramında satan insan yıllık geçimini kolaylıkla temin edebilir. Ayrıca et üretimine katkı yapmış ve fiyat artışının da gerçeklemesinin önü bu yolla saÄŸlanmış olur.
Kurban bayramı müslüman olmayan insanlar için de büyük bir lütuf ve rahmrettir. Çünkü kurban bayramının idrak edilmesiyle müslüman olmayan insanlar da ekonomik yönden bu sirkülasyondan yararlanmaktadır. Bundan da önemlisi kurban bayramı sayesinde,müslüman olmayan insanlar hayatın anlamı ve yorumu konusunda düşünmek için yeni bir fırsatla karşılaÅŸmaktadır. “Ben kimim, nereden geldim, niçin varım, beni kim var etti, nereye gidiyorum,var olmamın amacı nedir ?” gibi temel soruları kendisine sormasını saÄŸlayabilir ve bir cevap bulmaya çalışabilir. Zira herkes müslüman bir ebeveynin kucağında dünyaya gelmemektedir. Dünyanın her tarafına yayılmış bulunan müslümanların kesecekleri kurbandan müslüman olmayanların haberdar olmaması hemen hemen imkansız gibidir. Bizi hicri 1428 yılı kurban bayramına kavuÅŸturan yüce Allah’a hamd ediyor, baÅŸta dostlarımız olmak üzere bütün müslümanların bayramını tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.