Kurban İbâdetinin Önemi ve Anlamı

Ä°slâm dininde mali durumu kurban kesmeye elveriÅŸli olan müslümanların Kurban bayramında kurban edilme ÅŸartlarını taşıyan koyun, keçi,inek, deve gibi hayvanları Allah’ın buyruÄŸuna uyarak ve onun adını anarak boÄŸazlarını kesmeleri, ardından da etlerinin üçte ikisini fakirlere dağıtmaları öenemli bir vecibedir. Zira Kur’an’da büyükbaÅŸ hayvanları kurban olarak kesilmesi gerektiÄŸine dair açık ayetler vardır. Bunlardan biri şöyledir : “Biz her ümmete kurban kesmeyi gerekli kıldık. Ä°lâhınız bir tek ilâhtır.Öyle ise ona teslim olun. O samimi ve mütevazi insanlara müjde ver… Biz büyükbaÅŸ hayvanları kurban etmeyi sizin için Allah’ın dinine ait esaslardan kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Åžu halde onlar ayakları üzerinde dururken üzerlerine Allah’ın adını anınız, yavüstü yere düştüklerinde (canı çıkınca) onlardan hem kendinizyeyin, hem de ihtiyacını gizleyen veya gizlemeyen fakirlere yedirin.Ä°ÅŸte bu hayvanları şükredesiniz diye emrinize verdik. Onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaÅŸr; fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır (Hacc Sûresi 22/34-37). Bu aanlamı açık ayetler malî durumu elveriÅŸli olan her müslümanın kurban kesmesi gerektiÄŸini hiç bir şüpheye imkan tanımayacak ÅŸekilde kanıtlamaktadır. Bu itibarla kurban için harcanacak parayı fakirlere vermek kurban yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Zira kurbanın bir ibadet olarak emredilmesinin ardında köyde yaÅŸayan ve hayvan beslemek dışında bir ekonomik imkana sahip olmayan insanlara ekonomik bir fırsat yaratmak, böylece ekonomik bir dönşümü saÄŸlamaktır. Buna ek olarak bir yıl boyunca ağızına et girmeyen fakirlerin et yemesini saÄŸlamak gibi bir hikmet de mevcuttur kurban ibadetide. Ä°slâm dininde kurban ibadetinin kesin bir ilâhî emir olduÄŸu tartışmasız kabul edilen bir husustur.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.